Brüsszel:  Írásbeli kérdéssel fordult kedden Viviane Reding alapjogi, bel- és igazságügyi biztoshoz Hankiss Ágnes fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő a Szlovákiában állampolgárságuktól megfosztott magyarokat ért jogsérelem miatt.

Levelében Hankiss azt tudakolja, összeegyeztethetőnek tartja-e Reding a szlovákiai eljárást az alapvető jogokkal.

    A fideszes politikus emlékeztet arra, hogy Lomnici Zoltán, a magyar Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke és a szlovák állampolgárságától megfosztott Gubík László petíciót is intézett az ügyben az Európai Parlamenthez, valamint, hogy a szlovák állam alkotmányából is az következik, hogy "a szlovákiai magyar nemzetiségű állampolgárokat a magyar állampolgárság felvétele miatt nem érheti joghátrány, szlovák állampolgárságuktól akaratuk ellenére nem foszthatók meg".
 
    A magyar állampolgárságot felvevők tehát jóhiszeműen, a szlovák alkotmány érvényességében bízva jártak el - véli levelében Hankiss. A szlovák hatóságok azonban a képviselő szerint levélben értesítették az érintetteket szlovák állampolgárságuk elvesztéséről, ami ellen jogorvoslati lehetőségük sincs. 
 
    "A súlyosan jogfosztó és az emberi méltóságot is súlyosan sértő eljárás elszenvedői között van egy százesztendős magyar nemzetiségű, szlovák állampolgárságú asszony, aki Szlovákiát hazájának tekinti, ugyanakkor sok évtizedes álma válhatott valóra azzal, hogy a szlovák mellé felvehette szülőhazájának állampolgárságát is. Az idős hölgyet állampolgárságával együtt megfosztották állampolgári jogaitól, többek között például személyi igazolványától" - ismerteti a részleteket Hankiss Ágnes.
    A fideszes képviselő rámutat, hogy az alkotmányügyi kérdések a tagállamok hatáskörébe tartoznak, ugyanakkor, ha alapvető emberi jogok sérülnek, akkor az unió illetékesei is kénytelenek állást foglalni - mint ahogyan azt Hankiss szerint Reding "a magyar alkotmány kritikájának élharcosaként oly sokszor hangoztatja".
 
    "Tisztelettel kérdezem Önt: a szlovák eljárást összeegyeztethetőnek tartja-e az alapvető emberi jogokkal? Remélhetik-e a jogsértést szenvedett magyar nemzetiségű szlovák állampolgárok, hogy Ön, mint az emberi jogok elszánt védelmezője, ugyanolyan elkötelezetten próbál meg nyomást gyakorolni Szlovákiára alkotmányos és emberi jogi kötelezettségeinek a teljesítése érdekében, ahogyan más esetekben ezt Öntől megszokhattuk?" - teszi fel a kérdést Viviane Redingnek Hankiss Ágnes fideszes EP-képviselő.  mti