A leszakított nemzetrészek közül a szerbiai magyarságnak sikerült eddig a legtöbbet elérnie az önrendelkezés fokozatos kiépítésében. Amikor Korhecz Tamást (képünkön), a vajdasági MNT elnökét a Létünk című újvidéki folyóirat nemzetközi tudományos konferenciáján a fenti megállapítással megszólítottam, rögtön azzal replikázott: a dolog pontosan annak tulajdonítható, hogy „viharvertebb közösségük” másoknál talán jobban tudta tapasztalatait hasznosítani.

"Semmit rólunk, nélkülünk"

A Délvidéki Civil Portálon felhívás jelent meg, amely azt szorgalmazza, hogy mivel Délvidékről az idő rövidsége miatt szervezett autóbuszok nem indulnak, aki teheti, az saját szervezésben legyen jelen a (budapesti) megmozduláson.
"Az elmúlt napokban több nemzetközi támadás is érte anyaországunkat, s ezzel együtt nemzetünket. Az anyaországi civil szféra talpra állt, s a nemzeti kormány mellett néma tiltakozást szervez. A tiltakozásra 2012. január 21-én (szombaton) 16.00 órai kezdettel kerül sor a budapesti Hősök tere és a Kossuth tér között békemenet néven.
Téli örömök nélkül ért véget a félévi szünidő azon diákok számára, akiknek nem volt alkalmuk havas tájakra utazni, vagy Marosvásárhelyen a somostetői korcsolyapályára járni. Tegnap 94.000-en kezdték meg a hosszú vakáció után az iskolát.
A marosvécsi általános iskolának az önkormányzat tulajdonát képező épületét az elmúlt év során helyi költségvetésből sikerült felújítani, manzárdosítani. Éppen jókor, hiszen, mint
Béres Imola igazgatótól megtudtuk, a VIII. osztályok összevonását követően (az erdőidecsi VIII. osztályt 2008-ban, a disznajóit 2010-ben vonták össze a marosvécsivel) újabb osztálytermekre lett szükség.
Köpeczi Sebestyén József, a magyar címertan és családtörténet kiemelkedő képviselőjének szerteágazó, gazdag életművét, munkásságát Sas Péter művelődéstörténész kétkötetes nagy összefoglaló műben teszi elérhetővé a szakemberek és a nagyközönség számára.