Illés Zoltán előadása Zentán: A vörösiszap a Dunába is eljuthatott volnaCsütörtök este a zentai Városháza dísztermében dr. Illés Zoltán vegyészmérnök-biológus, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezet- és természetvédelemért, valamint a vízügyekért felelős államtitkára tartott előadást a Tudomány Egy Órában elnevezésű rendezvénysorozat keretében.
Az egybegyűlteket Geró Ibolya, a Városi Könyvtár vezetője köszöntötte, aki ezt követően bemutatta a főként középiskolás diákokból álló közönségnek dr. Illés Zoltánt, külön hangsúlyozva az előadó vajdasági gyökereit, és kiemelve a vörösiszap-katasztrófa kárainak felszámolása terén tett erőfeszítéseit. Dr. Illés Zoltán Egy évvel a vörösiszap-katasztrófa után című ismeretterjesztő előadásában egyebek mellett azt ecsetelte, miként küzdöttek az iszap terjedése ellen, illetve hogyan próbálták megakadályozni azt, hogy még nagyobb méretű környezetvédelmi katasztrófa alakuljon ki, ugyanis – ahogyan fogalmazott – ha a szennyeződés a kisebb vízfolyásokon keresztül a Dunába is eljutott volna, az beláthatatlan következményekkel járt volna nemcsak Magyarország, hanem a környező országok számára is. Mindennek alátámasztásául a néhány évvel ezelőtti romániai ciánszennyeződést hozta fel példaként, amely a Tiszát sújtotta. Az előadó a katasztrófa helyszínén készült képekkel és interjúrészletekkel támasztotta alá azt, hogy az emberek kimenekítése mellett a házak újjáépítése és a talaj megtisztítása is számottevő problémát jelentett, majd beszélt az áldozatok kártalanításáról és a magyar kormány azon erőfeszítéseiről is, amelyeket ezen problémák megoldása érdekében valósítottak meg.
Dr. Illés Zoltán kifejtette, a hősök szerinte nem születnek, hanem az adott helyzetek hozzák ki az emberekből a hősi magatartást, majd hozzátette, minden olyan embert hősnek tart, akik a kialakult katasztrófahelyzetben saját testi épségüket kockáztatva próbáltak megküzdeni a kb. másfél méteres iszapárral, és segítséget nyújtani a bajba jutottaknak, sőt, azokat az embereket is hősöknek nevezte, akik éjt nappallá téve dolgoztak a folyók mellett az iszap továbbterjedésének megakadályozása érdekében. Az államtitkár végezetül kiemelte, a magyarok külföldi segítség nélkül oldották meg a helyzetet, sőt, olyat vittek véghez, ami korábban még senkinek sem sikerült, hiszen laboratóriumi körülmények között könnyen megoldható a bázisok semlegesítése, de vörösiszap-katasztrófa idején az élő természetben kellett azt megoldani, ráadásul úgy, hogy közben nem veszélyeztethették az élővilág egyensúlyát.
H. G.  vajdaság.ma